ما یک مجموعه بزرگ هستیم

طرح شهاب یک طرح استعدادیابی است که توسط سازمان بسیج علمی پژوهشی طبق رهنمودهای مقام معظم رهبری در حال اجرا میباشد . این طرح از سال 1394 در بعضی از نقاط  کشور بصورت پایلوت برگزار گردید که مورد استقبال خوب مردم عزیز قرار گرفت و نتیجه آن بسیار رضایت بخش بود به طوری که در سال 1399 بعنوان طرح برتر کشور انتخاب شد و همین اتفاق باعث گردید تا مسئولین بسیج علمی ،پژوهشی و فناوری تصمیم به اجرای این طرح در تمام نقاط کشور بگیرند چرا که طبق فرمایشات مقام معظم رهبری شاید ما در نقطه ای از این کشور پهناوراستعدادهای درخشانی در زمینه های مختلف داشته باشیم که اگر به موقع از آنها استفاده نشود و سازماندهی نگردند  قطعا این نخبگان واستعدادهای برتر احساس یاس و نامیدی کرده  و باعث خروج آنان از کشور میگردد که در آنصورت  کشور دچار خسارت  میشود

تدریس خصوصی